forestkit_etusivu_slider_1920_917_1
Ajankohtaista

Espoossa ja Hämeenlinnassa hyödynnetään digitaalista metsätietoa monimuotoisten kuntametsien suunnittelussa

Espoon kaupungin metsänhoitaja Tiina Peippo ja Hämeenlinnan kaupungin metsätalousinsinööri Mika Rantonen vierailivat Tapion Metsäntuntijat-podcastissa keskustelemassa, miten digitaalisella metsätiedolla ja työkaluilla voidaan tukea monimuotoisten kuntametsien suunnittelua ja hoitoa. Espoossa otettiin 2021 käyttöön ForestKIT-metsätietojärjestelmä. Tapiosta keskusteluun osallistuivat palvelualueen päällikkö Mikko Lumperoinen ja johtava asiantuntija Lauri Saaristo.

Tiina Peippo, Lauri Saaristo, Mika Rantonen ja Mikko Lumperoinen

Metsäntuntijat-podcastin 2. jaksossa keskustelevat Tiina Peippo (Espoon kaupunki), Lauri Saaristo (Tapio), Mika Rantonen (Hämeenlinnan kaupunki) ja Mikko Lumperoinen (Tapio)

Espoossa ja Hämeenlinnassa painotukset metsänhoidossa ovat osittain erilaiset, sillä Hämeenlinnassa on virkistysmetsäkäytössä olevien taajamametsien ja suojelualueiden lisäksi myös talousmetsää. Vaikka varsinaisia numeerisia tavoitteita metsien monimuotoisuuden lisäämiselle ei Espoossa tai Hämeenlinnassa ainakaan vielä ole, hyödynnetään digitaalista metsätietoa aktiivisesti kummassakin kunnassa. Rantonen painottaa erityisesti ajantasaisen paikkatiedon hyödyntämistä metsien käytön ja metsänhoidon suunnittelussa. Peipon mukaan ForestKIT-järjestelmän tuottamat metsien hiilivarastoa ja -nielua kuvaavat luvut ja luontoarvoindeksi tukevat myös hyvin monimuotoisuuden lisäämistä. Monimuotoisuuden lisäämiseen panostaminen näkyy Espoon ja Hämeenlinnan metsissä mm. lahopuun määrän lisäämisenä ja puuston kiertoajan merkittävänä pidentymisenä.

Kuuntele Metsäntuntijat-podcastin 2. jaksosta Monimuotoiset kuntametsät ja digitaalinen metsätieto, miten Espoossa ja Hämeenlinnassa mitataan ja edistetään metsien monimuotoisuutta.

Tapion Metsäntuntijat-podcast pureutuu suomalaisten metsien käytön ajankohtaisiin keskusteluaiheisiin. Keskustelua luotsaavat Tapion asiantuntijat ja vieraina kuullaan monipuolisesti metsäalaa edustavia ja aiheita eri lähtökohdista tarkastelevia ammattilaisia, tutkijoita, vaikuttajia ja metsänomistajia.