forestkit_etusivu_slider_1920_917_1
Ajankohtaista
forestkit_etusivu_slider_1920_917_1
Ajankohtaista

ForestKIT herättää kiinnostusta – Jyväskylän kaupunki päätyi ForestKITin hankintaan

Jyväskylän kaupungin metsiä hoidetaan ja hallinnoidaan jatkossa ForestKITillä. Jyväskylän kaupunki kilpailutti metsätietojärjestelmän syksyllä 2021 ja päätyi valitsemaan ForestKITin uudeksi metsätietojärjestelmäkseen. Keskustelimme Jyväskylän kaupungin metsäasiantuntija Lassi Savolaisen kanssa ForestKITin hankintaan johtaneista syistä ja tarpeista.

Kuinka päädyitte ForestKIT-metsätietojärjestelmän hankintaan?

– Edellinen metsätietojärjestelmä oli ollut Jyväskylän kaupungilla jo pidemmän aikaa ja tarve kilpailutukselle heräsi sitä kautta. Syksyllä 2021 järjestämäämme kilpailutusta varten määrittelimme järjestelmältä vaadittavat toiminnallisuudet, joilla pystytään hallinnoimaan mahdollisimman hyvin kaupungin metsäomaisuutta, ylläpitämään metsävaratietoa sekä suunnittelemaan metsien monitavoitteista käyttöä. ForestKIT pärjäsi parhaiten kilpailutuksessa ja valittiin siksi uudeksi metsätietojärjestelmäksi.

Minkälaisiin töihin käytätte ForestKITiä?

– Metsätietojärjestelmällä hallinnoidaan ja ylläpidetään tarkkaa tietoa kaupungin metsistä. Metsätietojärjestelmän avulla kerätään ja päivitetään metsävaratietoja sekä suunnitellaan lyhyen ja pidemmän aikavälin toimenpiteitä maastossa ja toimistokäytössä. Tavoitteena on ylläpitää kaupungin metsien puustosta, luontoarvoista ja korjuuteknisistä tekijöistä mahdollisimman tarkkaa tietoa toimenpiteiden ja tulevaisuuden suunnittelun tueksi. Jyväskylän kaupungin metsissä on myös käytössä kunnossapitoluokitus, joka ohjaa erilaisten metsien käsittelyä niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Metsätietojärjestelmä on avainasemassa kunnossapitoluokkakohtaisten tavoitteiden toteuttamisessa ja seurannassa. Lisäksi pyrimme seuraamaan metsien kehitystä sekä tuottamaan ja jatkojalostamaan metsätietoa eri sidosryhmille. Metsätietojärjestelmän tulee vastata siis moneen eri käyttötarkoitukseen kaupunkien osalta.

Kuinka järjestelmän käyttöönotto on sujunut?

– Järjestelmän vaihtoon liittyvät aineistojen siirrot sujuivat tehokkaasti, eikä ongelmia syntynyt. Käyttöönottoprosessissa on vielä tiettyjä kohtia käynnissä. Olemme vasta opettelemassa järjestelmän käyttöä ja siihen on liittynyt joitakin haasteita, kun olemme käyttäneet pidemmän aikaa erilaista järjestelmää.

Mitä uutta odotatte ForestKIT-järjestelmältä toimintojen ja jatkokehityksen suhteen?

– Ennen kaikkea järjestelmän käytettävyyden kehittymistä, jolla mahdollistetaan entistä tehokkaampi aineistojen hallinta ja metsäsuunnittelu sekä maasto- että toimistokäytössä.

 

Lue lisää ForestKITin tarjoamista mahdollisuuksista kunnille ja kaupungeille täältä.