forestkit_etusivu_slider_1920_917_1
Ajankohtaista
forestkit_etusivu_slider_1920_917_1
Ajankohtaista

Espoon kaupunki valitsi metsätietojärjestelmäkseen ForestKITin

Espoon kaupunki valitsi ForestKITin uudeksi metsätietojärjestelmäkseen kesällä 2021 järjestetyn kilpailutuksen kautta. Jututimme Espoon kaupungin luonnonhoitoyksikön metsäsuunnittelija Tero Alataloa valintapäätökseen vaikuttaneista seikoista. Kysyimme myös, millaisia odotuksia Espoon kaupungilla on uudelle järjestelmälle ja kuinka ForestKITin käyttöönotto on sujunut.

Miksi juuri ForestKIT valikoitui Espoon kaupungin metsätietojärjestelmäksi?

– Metsäsuunnittelujärjestelmän kilpailutus tuli ajankohtaiseksi edellisen sopimuskauden tullessa päätökseen. Kilpailutus oli hyvin läpikotainen. Tavoitteenamme oli saada käyttöömme kustannustehokas metsäsuunnittelujärjestelmä, joka palvelisi käyttötarkoitustamme kaupungin hallinnoimien taajamametsien sekä ulkoilu- ja virkistysmetsien suunnittelussa sekä metsävara- ja luontotiedon ylläpidossa. Lisäksi tavoittelimme metsäsuunnittelujärjestelmälle vakaata pitkäaikaista käyttöä kaupungin oman suunnittelun ja päivittäisen työnohjauksen välineenä sekä hyvää käyttäjätukea kaupunkiluonnon suunnittelun ja ylläpidon mahdollistamiseksi kehittyvässä toimintaympäristössä.

Millaisia odotuksia teillä on ForestKITille?

– Odotamme monipuolista, helppokäyttöistä ja joustavaa tapaa käyttää järjestelmää suunnittelun ja työnjohdon resurssina. Järjestelmään tallennettuihin kuviokohtaisiin metsävara-, luonto- ja lisätietoihin on tärkeää päästä niin toimistolta kuin maastosta. Tulemme käyttämään ForestKITiä myös tietojen jakamiseen sisäisesti toimialojen välillä ja asukkaiden tiedottamiseen osana suunnittelun vuorovaikutusprosesseja. Nopeasti luotavat teemakartat, havainnolliset kuviokortit ja selkeästi esitetyt kuviotiedot helpottavat työtämme kaupungin sisäisissä tiedonannoissa sekä kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa varmasti tulevaisuudessa.

Kuinka ForestKITin käyttöönotto on sujunut?

– Käyttöönotto on ollut saumatonta. Aineistojen siirrot ja käyttäjien perehdytys järjestelmään ja sen käyttömahdollisuuksiin on onnistunut hyvin. Tapion käyttöönoton tuki on ollut erinomaista ja yhteistyössä olemme päässeet hyvin eteenpäin. Uuden järjestelmän testauksesta saatiin hyvä kuva sen ominaisuuksista ja suorituskyvystä. Odotamme mielenkiinnolla järjestelmän käyttöä ja kehitystä tulevaisuudessa.

Onko teillä muita odotuksia ForestKITin uusiin toimintoihin tai jatkokehitykseen liittyen?

– ForestKITin uudet ominaisuudet kuten hiiliraportointi ovat toivottu lisä suunnittelun tueksi ja täydentämään olemassa olevaa tietoa metsistämme ja luontoarvoistamme. Järjestelmän joustava mobiilikäyttö on suunnittelussa ja luonnonhoidon päivätöissä hyvä ja toivottu piirre.

Lue lisää ForestKITin tarjoamista mahdollisuuksista kunnille ja kaupungeille täältä.