forestkit_etusivu_slider_1920_917_1
Ajankohtaista

ForestKIT-järjestelmä on nyt optimoitu mobiilikäyttöön

Hyvät ForestKIT-uutiskirjeen lukijat,

Keväinen aurinko lämmittää jo mukavasti ja eteläisestä Suomesta ovat lumet maastosta lähes kokonaan hävinneet. Osalla saattaa tässä kohtaa työ siirtyä yhä enemmän metsään ja tien päälle. On entistä tärkeämpää, että työtä voi tehdä joustavasti paikasta riippumatta, ja että missä tahansa tehty työ on reaaliaikaisesti käytettävissä.

Viime viikkojen ajan olemme edenneet merkittävin kehitysaskelin kohti Suomen moderneinta metsätietojärjestelmää. Keskeisimmät kehitysaskeleet ovat kohdistuneet mobiilikäytettävyyteen, karttakehitykseen, tulosteisiin ja työmaiden laadintaan.


Kuvakaappauksia mobiilinäkymästä.

ForestKIT -järjestelmä on nyt optimoitu mobiilikäyttöön kaikkien näkymien ja toimintojen osalta. Esimerkiksi avointa metsävaratietoa voi ladata käyttöönsä kätevästi maastossa, jos kiinnostavan kohteen pohjatietoja ei ole toimistolla tullut ladanneeksi. Kuviot-näkymässä käyttäjä voi näppärästi vaihtaa joko kartta- tai hakutulosnäkymän välillä yhdellä painalluksella. Kulloinkin näytettävä tieto optimoidaan näytön koon mukaan. Parannamme mobiilikäytettävyyttä saatujen palautteiden pohjalta, mutta jo nyt se on yksi suurimmistä uuden järjestelmämme vahvuuksista.

Kuviogeometrian muokkaukseen on tuotu uusia työkaluja, joilla kuvioiden yhdistäminen ja jakaminen onnistuvat kätevästi ja pohjatiedot saa myös kopioitua jaettavalta kuviolta. Karttatulosteissa on käytettävissä runsaasti eri tausta- ja teemakarttoja. Viimeisimpänä lisäyksenä toimme käyttäjien saataville avoimeen metsävaratietoon liittyvät karttatasot. Teemakarttojen läpinäkyvyyttä voi säätää itse ja kuvionumeroinnin näkyminen on valittavissa. Myös usean teemakartan tulostus yhteen tiedostoon onnistuu kerralla. Metsäsuunnitelmaraporteilla on näkyvissä hiilivarasto eriteltynä puuston ja maaperän hiileen. Hiili- ja luontoarvojen huomioimisesta järjestelmässä tulemme kertomaan tarkemmin seuraavissa uutiskirjeissämme.


Käyttäjällä on valittavana useita teemakarttoja. Kuvassa kehitysluokat-teemakartta.

ForestKITin työmaaosio on rakennettu niin, että työmaat (leimikot ja metsänhoitotyömaat) ovat kuvioista erillinen kokonaisuus. Näin esimerkiksi leimikkoon voi säätää puutavaralajeiksi mm. parrua ja pylvästä, joita normaalit laskentamallit eivät hakkuukertymään tuota. Metsänhoitotyömaaraporttien avulla esimerkiksi taimikonhoitojen ja metsänviljelytöiden tarjouspyynnöt ja kilpailutukset onnistuvat helposti.

Asiakkaillamme on ollut merkittävä rooli järjestelmäkehityksessä hyvien kehitysideoiden muodossa. Moderni teknologia, jolla Etapio-tuoteperhettä kehitetään, mahdollistaa uusien toiminnallisuuksien tarjoamisen asiakkaiden käyttöön nopeasti.

Jos sinulla ei ole vielä ForestKIT -metsätietojärjestelmä tai Etapio-metsänomistajasovellus käytössäsi ja kaipaat esittelyä, ota yhteyttä Juho Lammiin (ForestKIT) tai Timo Törnroosiin (Etapio).

Kaikissa järjestelmään liittyvissä tilanteissa meidät tavoittaa numerosta +358 50 434 9540 tai sähköpostitse forestkitsupport@tapio.fi.

Lisätietoa palvelustamme löydät sivustolta www.etapio.fi

Oikein mukavaa kevättä toivottaa,
ForestKIT-tiimi

***

Bästa läsare av ForestKIT -nyhetsbrev,

Under de senaste veckorna har vi gjort betydande framsteg mot Finlands modernaste skogsinfromationssystem. Den viktigaste utvecklingslinje har varit mobilanvändning, kartutveckling, utskrifter och utvecklingen av arbetsobjekter.

ForestKIT -systemet är nu optimerat för mobilanvändning i alla vyer och funktioner. Till exempel är det möjligt att ladda ner öppna skogsdata i terrängen. I figurmellanblad kan man växla enkelt mellan kartan och sökresultat med ett enda tryck. Vid varje tillfälle optimeras den infromation som visas enligt skärmstorleken. Vi kommer att förbättra mobilanvändning på grund av feedback, men mobilanvändning är redan av de största styrkorna i vårt nya system.

Nya verktyg har införats i systemet för att redigera figurer på kartan. Nu är det möjligt att slå ihop eller dela figurer. Kopiering av figurdata är också möjligt från den figuren som du vill dela. Det finns många olika bakgrunds- och temakartor tillgängliga i kartutskrifter. Som det senanste, införde vi nya kartnivåer som innehåller öppna skogsdata. Genomskinligheten i temakartor kan justeras själv och det är möjligt att välja figurnummer på eller bort i kartutskrifter. Det är också möjligt att skriva ut flera temakartor i en fil samtidigt. Rapporter om skogsbruksplanen visar kollager både i trädbeståndet och mark. Vi kommer att berätta mera om kol- och naturvärden i våra följande nyhetsbrev.

Våra kunder har spelat en viktig roll i systemutvecklingen i form av utmärkta utvecklingsidéer. Modern teknik för att utveckla Etapio-produktfamiljen möjliggör att nya funktioner är snabbt att införa i systemet.
Om du inte redan har ForestKIT -skogsinformationssystemet eller Etapio-skogsägareapplikationen och behöver en förevisning, kontakta Anssi Aalto (ForestKIT) eller Timo Törnroos (Etapio).

Kom ihåg att i alla situationer kan du ringa till vår kundtjänst +358 50 434 9540 eller skicka e-post (forestkitsupport@tapio.fi) när det gäller Etapio-produktfamiljen.

Mer information om vår tjänst finns på www.etapio.fi.

Trevlig vår!
ForestKIT-team